จำหน่ายพร้อมติดตั้งและซ่อมลิฟท์ บำรุงดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร

บริการจำหน่ายพร้อมติดตั้งและซ่อมลิฟท์ บำรุงดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร

บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด บริการจำหน่ายพร้อมติดตั้งและซ่อมลิฟท์ทุกชนิด บำรุงดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร
เรามีการจำหน่ายอะไหล่ลิฟท์ รวมถึงบริการตรวจเช็คคุณภาพลิฟท์โดยสาร ทั้งรูปแบบรายเดือนและรายปีแบบครบวงจร

บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จำกัด ให้บริการจำหน่ายพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารทุกชนิด ครอบคลุมทุกความต้องการ
โดยให้บริการตั้งแต่จำหน่ายลิฟท์โดยสารทุกประเภท เช่น ลิฟท์โดยสารสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ โรงแรม โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า หรือตึกสูง ๆ เป็นต้น, บริการติดตั้งลิฟท์โดยสาร โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี,
บริการซ่อมบำรุงลิฟท์โดยสาร โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จำกัด เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน
ลิฟท์โดยสาร โดยเลือกใช้อุปกรณ์ และอะไหล่ที่ได้มาตรฐานสากล ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด
อีกทั้งยังมีทีมวิศวกร และช่างผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

โทร
ติดต่อ
line
image

ลิฟท์โดยสาร

ลิฟท์โดยสารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งคน หรือสิ่งของระหว่างชั้นต่าง ๆ ของอาคาร โดยอาศัยระบบกลไกในการยกตัวขึ้น และลง ลิฟท์โดยสารโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ ดังนี้

ห้องโดยสาร: เป็นส่วนที่ผู้โดยสาร หรือสิ่งของโดยสารอยู่ภายใน
เครื่องกล: เป็นส่วนที่ใช้ในการยกตัวลิฟท์โดยสารขึ้น และลง
ระบบควบคุม: เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของลิฟท์โดยสาร

ลิฟท์โดยสารมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา โดยช่วยให้เราเดินทางระหว่างชั้นต่าง ๆ ของอาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในปัจจุบันลิฟท์โดยสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพในการทำงาน

ลิฟท์โดยสาร (Passenger Lift) เป็นลิฟท์แบบมาตรฐานทั่วไป มีความสวยงาม ปลอดภัย และมีความเร็วสูงเพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน ไม่มีการจำกัดจำนวนชั้น เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยทั่วไป ซึ่งลิฟท์โดยสารนั้นมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ แบบมีห้องเครื่อง กับไม่มีห้องเครื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ 6คน /450 กก 8คน/550 กก 9คน/600 กก ไปจนถึง 24คน/1600 กก
ความเร็วของลิฟท์จะขึ้นอยู่กับความสูงของอาคาร โดยส่วนใหญ่จะแบ่งออก เป็น 3 ระดับ คือ

 • ลิฟท์ความเร็วต่ำ มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น
 • ลิฟท์ความเร็วปานกลาง มีความเร็วระหว่าง 90-105 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10-25 ชั้น
 • ลิฟท์ความเร็วสูง มีความเร็วไม่เกิน 120 เมตร/นาทีขึ้นไป มักใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น
 1. ลิฟท์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง (Traction Elevator) เหมาะสำหรับอาคารที่มีพื้นที่เพียงพอติดตั้งเครื่องลิฟท์ได้ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร
 2. ลิฟท์โดยสาร แบบไม่มีห้องเครื่อง (Room less Elevator) เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูงแต่มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องลิฟท์ได้ จึงได้มีการออกแบบตัวเครื่องให้เล็กกว่าปกติเพื่อประหยัดพื้นในที่ติดตั้ง เช่นอาคารที่ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งลิฟท์มาตั้งแต่แรก

ความปลอดภัยของลิฟท์โดยสาร
ลิฟท์โดยสารมีความปลอดภัยสูง โดยได้รับการตรวจสอบ และทดสอบอย่างเข้มงวดก่อนการใช้งาน อุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญของลิฟท์โดยสาร ได้แก่
อุปกรณ์ป้องกันตก: เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ผู้โดยสาร หรือสิ่งของตกจากลิฟท์โดยสาร
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว: เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมความเร็วในการขึ้น และลงของลิฟท์โดยสาร
อุปกรณ์เบรกฉุกเฉิน: เป็นอุปกรณ์ที่หยุดลิฟท์โดยสารในกรณีฉุกเฉิน

รูปแบบประตูนอกของลิฟท์โดยสาร

ตัวอย่างลิฟท์โดยสารที่บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จำกัด จำหน่าย และติดตั้ง

 1. ลิฟท์โดยสารความเร็วสูง (High Speed Elevator)
 2. ลิฟท์โดยสารความเร็วปานกลาง (Medium Speed Elevator)
 3. ลิฟท์โดยสารความเร็วต่ำ (Low Speed Elevator)
 4. ลิฟท์โดยสารสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (Lift for Elderly and Disabled)
 5. ลิฟท์โดยสารสำหรับโรงพยาบาล (Hospital Elevator)
 6. ลิฟท์โดยสารสำหรับห้างสรรพสินค้า (Shopping Mall Elevator)

ความสะดวกสบายของลิฟท์โดยสาร
ลิฟท์โดยสารได้รับการพัฒนาให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุงด้านต่าง ๆ เช่น
ความกว้าง และความยาวของห้องโดยสาร: เพื่อให้รองรับผู้โดยสาร หรือสิ่งของได้มากขึ้น
ระบบควบคุม: เพื่อให้ใช้งานง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น
ระบบความปลอดภัย: เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้น

การติดตั้งลิฟท์โดยสาร

ประสิทธิภาพการทำงานของลิฟท์โดยสาร
ลิฟท์โดยสารได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุงด้านต่าง ๆ เช่น
ความเร็วในการขึ้น และลง: เพื่อให้เดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
อัตราการขนถ่ายผู้โดยสาร: เพื่อให้ขนถ่ายผู้โดยสารได้มากขึ้น
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: เพื่อให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น

หากท่านมีความต้องการติดตั้งลิฟท์โดยสาร บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จำกัด ยินดีให้บริการจำหน่ายพร้อมติดตั้ง และซ่อมลิฟท์ บำรุงดูแลรักษาลิฟท์โดยสารอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ลิฟท์โดยสารเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา โดยช่วยให้เราเดินทางระหว่างชั้นต่าง ๆ ของอาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบาย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลิฟท์โดยสาร

1.ลิฟท์โดยสารมีกี่ประเภท และความแตกต่างระหว่างประเภทคืออะไร?
ลิฟท์โดยสารมี 2 ประเภทหลักคือ ลิฟท์ไฮดรอลิก และลิฟท์ไฟฟ้า ลิฟท์ไฮดรอลิกใช้ของเหลวเป็นตัวขับเคลื่อน ในขณะที่ลิฟท์ไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน

2.ระบบความปลอดภัยหลักของลิฟท์โดยสารมีอะไรบ้าง?
ระบบความปลอดภัยหลักได้แก่ ระบบเบรก, สายรัดนิรภัย, ประตูนิรภัยป้องกันการหนีบ, ระบบตรวจจับน้ำหนักบรรทุกเกิน และกล้องวงจรปิดภายในลิฟท์

3.ถ้าลิฟท์หยุดทำงานขณะเคลื่อนที่ จะต้องทำอย่างไร?
ให้รักษาสภาพโดยอยู่นิ่งๆ และกดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ อย่าพยายามเปิดประตูด้วยตนเอง

4.ลิฟท์โดยสารควรได้รับการบำรุงรักษาบ่อยแค่ไหน?
ลิฟท์โดยสารควรได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามคู่มือของผู้ผลิต โดยปกติควรทำทุก 6 เดือน

5.มีวิธีใดบ้างในการประหยัดพลังงานสำหรับลิฟท์โดยสาร?
การติดตั้งระบบปรับความเร็วมอเตอร์, เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงาน

6.ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในลิฟท์โดยสาร?
ควรยืนหรือนั่งอยู่กับที่อย่างนิ่ง ไม่เล่นหรือโยกลิฟท์ ห้ามกดปุ่มหยุดลิฟท์โดยไม่จำเป็น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

7.ปัจจัยสำคัญในการติดตั้งลิฟท์โดยสารมีอะไรบ้าง?
ปัจจัยสำคัญได้แก่ ขนาดของอาคาร, ปริมาณการใช้งาน, น้ำหนักบรรทุก, ระบบไฟฟ้า, ความสูงของลิฟท์ และกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

8.น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของลิฟท์โดยสารคืออะไร?
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดมักจะอยู่ที่ 600-1,000 กิโลกรัม แต่ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของลิฟท์โดยสาร

9.วิธีใดบ้างที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร?
การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน, การใช้อะไหล่และวัสดุคุณภาพดี, การอบรมพนักงานผู้ดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และการตรวจสอบประจำ

10.กฎหมาย/ข้อบังคับสำคัญที่เกี่ยวข้องกับลิฟท์โดยสารมีอะไรบ้าง?
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยของลิฟท์โดยสาร พ.ศ. 2552 เป็นต้น

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line