ลิฟท์โดยสาร และการเปลี่ยนแปลงของการใช้งานในยุคดิจิทัล

ลิฟท์โดยสาร และการเปลี่ยนแปลงของการใช้งานในยุคดิจิทัล

ลิฟท์โดยสาร การเปลี่ยนแปลงจากยุคก่อน สู่พาหนะขนส่งสำคัญของมนุษย์ในยุคดิจิทัล

ลิฟท์โดยสารเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคกลางที่อาศัยแรงมนุษย์ และกลไกแรงดันน้ำเพื่อให้ลิฟท์ สามารถเคลื่อนที่ได้ และได้มีการพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 1800 โดยการใช้แหล่งพลังงานจากน้ำ ไม่นานก็กำเนิดลิฟท์ที่ใช้พลังงานตัวแรกในปี 1853 โดยมีการพัฒนารูปแบบ และกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันปัญหาลิฟท์ขัดข้องเพิ่มขึ้น และใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ต่อมาในปี 1889 ลิฟท์ไฟฟ้าก็ถูกใช้งานครั้งแรก และเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตลิฟท์มาพัฒนา และปรับใช้ร่วมกันกับลักษณะการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งทำให้สามารถใช้งานในอาคารที่สูงเพิ่มขึ้น จนกระทั่งในปี 1903 ก็เกิดการพัฒนารูปแบบของลิฟต์อีกครั้ง เป็นระบบลิฟท์ไฟฟ้าไร้เกียร์ โดยการทำงานจะมีความราบรื่นของระบบ การเคลื่อนที่ของลิฟท์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในส่วนของความเร็วก็ได้ใช้มอเตอร์ที่มีความเร็วหลายระดับ ต่างจากเดิมใช้มอเตอร์ที่มีความเร็วเพียงระดับเดียว และลิฟท์ในยุคปัจจุบัน ก็ได้เกิดการพัฒนาที่เป็นผลพวงจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้มีระบบการใช้งานที่เสถียรมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากระบบปุ่มกดเป็นระบบแผ่นกุญแจ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อให้ลิฟท์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในบทความนี้เราจะกล่าวถึงลิฟท์โดยสาร และการเปลี่ยนแปลงของการใช้งานในยุคดิจิทัล

ความสำคัญของลิฟท์โดยสาร
ลิฟท์โดยสารถือเป็นเครื่องทุ่นแรงสำคัญของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คน
การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคน และสิ่งของที่มีน้ำหนักให้สามารถขึ้นลงในอาคารหลายชั้นได้อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็ว เป็นผลดีอย่างยิ่งต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคนี้ ที่ต้องการความรวดเร็ว และความสะดวก เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น โดยโครงสร้างของลิฟท์โดยสาร จะมีลักษณะเป็นเหล็ก ใช้ระบบการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือระบบสลิง มักจะใช้ในอาคารที่มีความสูงจำนวนหลายชั้น โดยการออกแบบลิฟท์โดยสารจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของสถานที่นั้น ๆ แต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้คน และสิ่งของ ซึ่งถือเป็นความสำคัญหลักของลิฟท์โดยสาร

ลิฟท์โดยสาร และการเปลี่ยนแปลงของการใช้งานในยุคดิจิทัล
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยก่อนเป็นอย่างมาก ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา และมีความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่รอเวลา ทำให้ทุกสิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ลิฟท์โดยสารก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยก่อน
เริ่มจากยุคที่ลิฟท์อาศัยแรงงานมนุษย์ และกลไกจากน้ำในการเคลื่อนที่มาสู่ยุคที่ใช้ระบบไฟฟ้ามาทำงานร่วมกันกับลิฟท์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัล และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน

โดยการเปลี่ยนแปลงของลิฟท์โดยสารกับการใช้งานในยุคดิจิทัลมีดังนี้

 • ระบบอัจฉริยะ สิ่งที่ลิฟท์โดยสารปัจจุบันต่างจากลิฟท์ในยุคก่อน คือสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของระหว่างชั้นได้อย่างง่ายดาย มีระบบอัจฉริยะ ซึ่งทำให้การติดตั้งไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ เนื่องจากมี Hardware ซึ่งเป็นระบบสกรูที่ไม่ต้องขุดบ่อเหมือนกับการติดตั้งยุคก่อน อีกทั้งไม่จำเป็นต้องทำห้องเครื่องให้เปลืองพื้นที่ การบำรุงรักษาก็เป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วย Software อัจฉริยะที่เกิดการพัฒนามากขึ้นจากเมื่อก่อน
 • มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีปัจจุบันจะเน้นเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบความปลอดภัย ทั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และระบบต่าง ๆ ที่มีความเสถียรขึ้น ทำให้การใช้งานลิฟท์โดยสารในยุคดิจิทัลสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนมากยิ่งขึ้น
 • ระบบการควบคุมที่มากขึ้น ด้วยระบบการควบคุมทางเทคนิคของลิฟท์โดยสารที่มากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นั่นหมายความว่าแม้จะไม่ได้ใช้งานลิฟท์โดยสารอย่างถูกวิธีเท่าไหร่นัก แต่การทำงานที่เกิดจากความควบคุมที่ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเก่า ก็จะสามารถป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้
 • ระบบการทำงานที่ตอบโจทย์ผู้คนทุกกลุ่ม ปัจจุบันลิฟท์โดยสารมีการใช้มอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของลิฟท์ได้ ดังนั้นระบบการทำงานของลิฟท์ก็จะสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของผู้คน
  แต่ละกลุ่มได้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นข้อดีของลิฟท์ยุคปัจจุบัน ที่สามารถเลือกการใช้งานให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • ไร้เสียงรบกวน เชื่อว่าหลายคนมีความหวาดระแวงเกี่ยวกับเสียงที่ดังมาจากลิฟท์โดยสาร ซึ่งปัจจุบันลิฟท์โดยสารให้เกิดการพัฒนาไปอย่างมากด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็กเคลื่อนที่ ที่ไม่มีการใช้สายพาน หรือระบบลูกกลิ้ง ทำให้ลดเสียงรบกวนที่จากตัวลิฟท์ได้ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย และลดความกลัวของคนบางกลุ่มได้

ลิฟท์โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในอาคารสูงหลายชั้น การเลือกลิฟท์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้เรื่องของความปลอดภัยและความทนทาน รวมทั้งการประหยัดพลังงาน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งลิฟท์โดยสารในปัจจุบันก็ถูกพัฒนามาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากลิฟท์ยุคก่อนได้ และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลจะทำให้ลิฟท์โดยสารสามารถตอบโจทย์การใช้งานของคนทุกกลุ่มได้แม้ว่าลูกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตาม

บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด เรายินดีให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง และตรวจเช็คสภาพลิฟท์ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ และปรับปรุงลิฟท์ให้เหมือนใหม่ บริการจำหน่าย พร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา ครบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ รวมถึงบริการซ่อมลิฟท์ ตรวจเช็กสภาพลิฟท์ หากสนใจสามารถปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาจากเราได้ตลอดเวลา

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line
Read More
ลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) เทคโนโลยีเพื่อคนรุ่นใหม่

ลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) เทคโนโลยีเพื่อคนรุ่นใหม่

ลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) เทคโนโลยีเพื่อคนรุ่นใหม่

ลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) และการปรับใช้สำหรับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด

หลายคนอาจคิดว่าการจะติดตั้งลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) คงเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะบ้านที่สร้างเสร็จและเข้าอยู่อาศัยแล้ว หรือคนที่ไม่มีแพลนในการติดตั้งลิฟท์ในตอนแรก แต่เพิ่งมาเปลี่ยนใจอยากจะมีลิฟท์ในบ้าน ซึ่งไม่ได้เผื่อพื้นที่ไว้สำหรับการติดตั้งลิฟต์บ้านตั้งแต่แรก แต่เชื่อไหมด้วยการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้ว่าแม้บ้านของคุณจะมีที่ว่างเพียง 1 ตารางเมตร หรือพื้นที่ที่ไว้สำหรับวางตู้เย็นหรือตู้เสื้อผ้า คุณก็ยังสามารถติดตั้งลิฟท์ได้ โดยในบทความนี้เราจะกล่าวถึงลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) และการปรับใช้สำหรับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด

ลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) คืออะไร?

ลิฟต์บ้าน หรือลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) หมายถึง ลิฟท์ที่มีขนาดเล็ก ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในบ้าน หรือในพื้นที่จำกัด โดยจะมีด้านหนึ่งของลิฟท์ที่ติดกับตัวบ้านที่สามารถเปิดเข้าออกเพื่อขนส่งผู้คนได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการขนย้าย เคลื่อนย้ายสิ่งของหนัก ที่อาจใช้บันไดในการเคลื่อนย้ายได้ไม่สะดวกได้อีกด้วย 

โดยลักษณะของลิฟต์บ้านในปัจจุบัน ที่เกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยี เพื่อให้ตอบโจทย์กับพื้นที่จำกัด และการใช้งานมากที่สุด มีดังนี้

 • สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้ ลิฟต์บ้าน (Home Lift) จะต้องสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ หรือพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็น ช่องว่างส่วนตรงกลางบันได มุมที่เป็นพื้นที่แคบของบ้าน 
 • ประหยัดพื้นที่ของบ้าน ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ปัจจุบันสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องเปลืองพื้นที่ของบ้าน โดยสามารถประหยัดพื้นที่ชั้นล่างสุดของบ้านได้ เนื่องจากไม่ต้องทำการขุดบ่อในการหยุดลิฟท์ โดยสามารถประหยัดพื้นที่ชั้นล่างไปได้เฉลี่ยถึง 1.4 เมตรด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นลิฟท์ระบบสกรูที่ไม่จำเป็นต้องมีห้องเครื่องอีก โดยใช้หลักการของเกลียว และน็อตในการเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ชั้นบนสุดของบ้านได้อีกด้วย

ลิฟท์ในบ้าน และการปรับใช้สำหรับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด

อย่างที่ทราบกันดีว่าลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) เป็นลิฟท์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งภายในบ้าน หรือนอกบ้านที่มีพื้นที่แคบ ไม่นิยมนำไปติดตั้งในสถานที่ขนาดใหญ่ เนื่องจากอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถติดตั้งภายในบ้านได้เท่านั้น แต่ยังสามารถนำเทคโนโลยีลิฟต์บ้านไปปรับใช้กับพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดได้อีกด้วย โดยมีหลักการคล้ายกันดังนี้

 • การจัดการพื้นที่ที่มีจำกัด บ้าน หรืออาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่แต่ต้องการติดตั้งลิฟท์ หากไม่มีพื้นที่ในร่มหรือในอาคารเพียงพอ หรือไม่เหมาะสม ก็สามารถทำการติดตั้งลิฟท์กลางแจ้งได้เช่นกัน โดยไม่เกิดความเสียหายหรือมีผลเสียใดๆภายหลัง ข้อดีคือสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นสวนกลางแจ้ง ตัวอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งในร่มและนอกอาคาร อีกทั้งเทคโนโลยีลิฟต์บ้านยังสามารถทนต่อสภาพอากาศต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งฝน ความร้อน และแสงแดด ดังนั้นความกังวลเรื่องพื้นที่จำกัดก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป
 • การเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งรูปแบบของลิฟท์ที่เลือกอย่างเหมาะสม หากพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งลิฟท์มีเพียง 1 ตารางเมตร หรือพื้นที่ที่คุณเตรียมไว้สำหรับวางตู้เสื้อผ้าเท่านั้น ก็สามารถติดตั้งลิฟต์บ้านได้ โดยลิฟต์บ้านขนาดเล็กที่สุดในปัจจุบันจะอยู่ราว ๆ 600×830 มม. ของพื้นที่ยืน และขนาดพื้นที่ของลิฟต์อยู่ที่ 1,000×993 มม. หรือหากเป็นครอบครัวใหญ่ ต้องการติดตั้งลิฟท์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ก็ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 5 ตารางเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ สามารถบรรทุกของหนัก บรรทุกรถเข็น และจุคนได้ประมาณ 8-10 คน หรือรับน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัมเลยทีเดียว โดยไม่ว่าจะติดตั้งลิฟท์ขนาดเล็กหรือใหญ่ สิ่งสำคัญคือจะต้องเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด และเลือกบริเวณที่จะติดตั้งอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เป็นการใช้พื้นที่อย่างประหยัด และคุ้มค่า เพื่อป้องกันการรื้อถอนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง หากเลือกพื้นที่หรือรูปแบบของลิฟท์ที่ไม่เหมาะสม
 • ลิฟท์ระบบสกรู การเลือกติดตั้งลิฟท์ในพื้นที่จำกัด จะต้องเลือกลิฟท์ระบบสกรูเท่านั้น เนื่องจากไม่ต้องทำการขุดบ่อในการหยุดลิฟท์ โดยสามารถใช้ทางลาดเข้าลิฟท์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีห้องเครื่อง โดยใช้หลักการของเกลียว และน็อตในการเคลื่อนที่ ตัวเครื่องจักรมีขนาดพอดีกับปล่องลิฟท์ ระบบขับเคลื่อนมีขนาดเล็กกะทัดรัด นอกจากจะประหยัดพื้นที่ให้กับบ้านแล้ว ยังเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างเกิดประโยชน์อีกด้วย 

ลิฟต์บ้าน (Home Lift) หรือลิฟท์ขนาดเล็กในอาคารที่มีพื้นที่จำกัด เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีการก้าวหน้าไปอย่างมาก  อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาเทคโนโลยีของลิฟท์ให้ทันสมัย เข้าถึงทุกพื้นที่ ป้องกันการหกล้มหรือตกบันได ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการ หรือแม้แต่คนทั่วไป เป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย 

บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด บริการตรวจเช็คสภาพลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา พร้อมจัดจำหน่าย และติดตั้งครบลิฟท์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ รวมถึงบริการซ่อมลิฟท์ ตรวจเช็กสภาพลิฟท์ และปรับปรุงลิฟท์ให้เหมือนใหม่ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ หากสนใจสามารถปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาจากเราได้ตลอดเวลา

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line
Read More
การออกแบบลิฟท์ (Home Lift) ให้เข้ากับสถานที่ และการใช้งานในบ้าน

การออกแบบลิฟท์ (Home Lift) ให้เข้ากับสถานที่ และการใช้งานในบ้าน

การออกแบบลิฟท์ (Home Lift) ให้เข้ากับสถานที่ และการใช้งานในบ้าน

การออกแบบลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) เพื่อความปลอดภัยให้กับสมาชิกในครอบครัว

ลิฟต์บ้าน (Home Lift) เป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสมาชิกในบ้าน ลดความลำบาก สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ของบ้านได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเวลา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของบ้าน เนื่องจากบ้านถือเป็นอสังหาริมทรัพย์หนึ่งอย่าง ลิฟท์ถือเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับความปลอดภัย และความหรูหราของบ้านได้ สามารถให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว

อย่างไรก็ตามการออกแบบลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) ให้เหมาะสมกับการใช้งานควรศึกษาอย่างละเอียด
บทความนี้เราจะนำเสนอการออกแบบลิฟต์บ้าน (Home Lift)ให้เข้ากับสถานที่ และการใช้งานในบ้าน เพื่อให้คนที่กำลังศึกษาเรื่องนี้ได้มีแนวคิดวิธีการที่เหมาะสม

การออกแบบลิฟต์บ้าน (Home Lift)ให้เข้ากับสถานที่ และการใช้งานในบ้าน

 1. เป็นลิฟต์บ้าน (Home Lift) ที่มีวัสดุได้มาตรฐาน
  สิ่งสำคัญในการออกแบบลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) สิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องดูคือเรื่องของวัสดุที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐานสูง และการประกอบที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นการออกแบบลิฟต์บ้าน (Home Lift) จะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบและควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด

 2. มีฟังก์ชั่นที่เหมาะกับการใช้งานในบ้าน
  เทคโนโลยีของลิฟต์บ้าน (Home Lift) ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัย ระบบการทำงาน ซึ่งลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) จะต้องมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ ได้แก่ความนิ่ง และเงียบ ไม่ส่งเสียงรบกวนขณะทำงาน และมีความเร็วที่พอดี ไม่เร็ว หรือช้าจนเกินไป

 3. มีความปลอดภัยสูง ความปลอดภัยของลิฟต์บ้าน (Home Lift)
  เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยลิฟต์บ้าน (Home Lift) ที่มีความปลอดภัยจะต้อง มีการเปิดการใช้งานของแบตเตอรี่สำรอง โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟดับ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ลิฟท์ที่ทำงานอยู่ยังสามารถใช้งานได้หากมีคนอยู่ในลิฟท์ หากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดคาด ลิฟท์เกิดการชำรุดเสียหาย ก็ต้องมีปุ่มฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถหยุดลิฟท์ได้ในทันที ภายในลิฟท์จะต้องมีโทรศัพท์ฉุกเฉินที่สามารถโทรออกได้ เพื่อส่งสัญญาณ และขอความช่วยเหลือให้คนภายนอกรับรู้ ทั้งนี้ยังต้องมีระบบล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กสามารถใช้งานลิฟท์ในบ้าน (Home Lift)ได้อย่างลำพัง

 4. สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว การติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) 
  ถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าการติดลิฟท์ในสถานที่อื่น ๆ เนื่องจากจะต้องคำนวณการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร หรือการเลือกตำแหน่งห้องเครื่อง บ่อลิฟท์ ทำให้ค่อนข้างใช้เวลาในการติดตั้ง แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวหน้า ทำให้มีลิฟท์ที่สามารถติดตั้งได้โดยไม่จำเป็นต้องมีห้องเครื่อง และบ่อลิฟท์ดังนั้นการติดตั้งลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) จึงทำได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับบ้านทุกลักษณะ

 5. ออกแบบลิฟต์บ้าน (Home Lift) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
  การออกแบบตัวลิฟต์บ้าน (Home Lift) จะต้องคำนึงถึงรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสมาชิกในบ้าน และช่วงอายุ ความถี่ในการใช้งานลิฟท์ ลักษณะของลิฟท์ เทคโนโลยีของลิฟท์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานของสมาชิกในบ้าน หากมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากนัก เพราะอาจทำให้ไม่ตอบโจทย์การใช้งานได้

 6. ต้องเป็นลิฟต์บ้าน (Home Lift) ที่ประหยัดพลังงาน 
  ปกติค่าไฟฟ้าของแต่ละบ้านก็สูงอยู่แล้ว หากจะตัดสินใจติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) ก็จะต้องเลือกลิฟท์ที่ประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยในการประหยัดไฟฟ้า และยังเป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนอีกด้วย

 7. คำนวณพื้นที่อย่างละเอียด 
  ก่อนการติดตั้งลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) จะต้องมีการคำนวณพื้นที่ในบ้านอย่างละเอียด ว่าจะติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) บริเวณไหน อย่างไร เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกที่สุด ไม่กระทบต่อพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ ภายในบ้าน เนื่องจากหากติดตั้งแล้วลิฟท์ในบ้าน การจะรื้อถอนเพื่อย้ายพื้นที่ติดตั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังเปลืองเวลาอีกด้วย

 8. ลิฟต์บ้าน (Home Lift) จะต้องมีดีไซน์ที่เข้ากับสไตล์ของบ้าน 
  ปัจจุบันลิฟต์บ้าน (Home Lift) ถูกออกแบบมาหลากหลายสไตล์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการ และเข้ากับสไตล์บ้านที่หลากหลายในปัจจุบัน เพราะหากเลือกลิฟท์ในบ้าน (Home Lift)ที่เข้ากับสไตล์ของบ้านก็จะทำให้เกิดความสวยงาม บ้านดูมีมิติมากยิ่งขึ้น และทำให้ใช้งานได้ยาว ๆ

ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ถือเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการขึ้นลงบันได ลดปัญหาอาการปวดบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย ที่เกิดจากการใช้บันไดเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสมาชิกในบ้าน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ การมีลิฟต์บ้าน (Home Lift) ที่ถูกออกแบบอย่างมีคุณภาพ ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก แม้ว่าการติดตั้งลิฟต์บ้านจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้งานลิฟท์ในบ้าน และความปลอดภัยของสมาชิกแล้วก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามควรเลือกบริษัทที่มือประสบการณ์ เป็นมืออาชีพ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกในครอบครัว

บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด บริการตรวจเช็คสภาพลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา พร้อมจัดจำหน่าย และติดตั้งครบลิฟท์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ รวมถึงบริการซ่อมลิฟท์ ตรวจเช็กสภาพลิฟท์ และปรับปรุงลิฟท์ให้เหมือนใหม่ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ หากสนใจสามารถปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาจากเราได้ตลอดเวลา

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line
Read More
การใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน

รู้จักวิธีใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปลอดภัย รับมือได้ ไม่มีเสี่ยง

ลิฟท์โดยสารถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา ช่วยให้สามารถเดินทางระหว่างอาคาร หรือชั้นของอาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยขนส่งคน ขนส่งสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะกับคนเมือง ที่มักจะต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ลิฟท์โดยสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตของคนเมือง

ปัจจุบันแม้ว่าลิฟท์โดยสารจะมีการพัฒนาไปมาก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งในด้านความสะดวกสบาย และความปลอดภัยไม่วาย ยังมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากระบบการทำงานของลิฟท์เอง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ เราก็มักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกี่ยวกับลิฟท์อยู่เสมอ ทุกวันนี้เชื่อว่าหลายคนมีความจำเป็นจะต้องใช้ลิฟท์โดยสารเป็นประจำ ดังนั้นการรู้ถึงวิธีการรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ในลิฟท์โดยสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ

โดยบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้หลายคนได้ทราบถึงวิธีรับมือเมื่อเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

การใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ปัจจุบันลิฟท์โดยสารได้เกิดพัฒนาไปมาก ทั้งเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และระบบความปลอดที่มากขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการ์ฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นการทราบถึงวิธีการใช้ลิฟท์เมื่อเกิดสถานการ์ฉุกเฉินจึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะคนที่จะต้องใช้ลิฟท์ในการโดยสารเป็นประจำ โดยการใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉินมีดังนี้

 • ตั้งสติให้ดี
  หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขณะใช้ลิฟท์โดยสาร สิ่งแรกเลยคืออย่าใจ หรือตระหนกจนไม่มีสติ ให้พยายามตั้งสติให้ดี โดยการหายใจเข้าออกอย่างเป็นจังหวะ ให้คิดอยู่เสมอว่าลิฟต์โดยสาร มีระบบความปลอดภัยสำรอง รวมทั้งระบบระบายอากาศ และไฟฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิฟท์โดยสาร ในยุคปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้ระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
 • รู้จักใช้ปุ่มฉุกเฉินให้เป็น
  ปุ่มฉุกเฉินภายในลิฟต์โดยสารที่อยู่บริเวณเดียวกับปุ่มที่บ่งบอกถึงชั้น มักจะอยู่ในลักษณะรูปกระดิ่ง หรือรูประฆัง เป็นปุ่มที่ใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระหว่างการใช้งานลิฟต์โดยสาร สามารถกดปุ่มดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งหากกดปุ่มนี้แล้วจะเป็นการส่งสัญญาณให้คนภายนอกรับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น
 • แจ้งคนภายนอกให้รับรู้โดยเร็วที่สุด
  แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในลิฟท์โดยสาร แต่ยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้อยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้คนภายนอกรับรู้ ให้รีบแจ้งเหตุโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการโทร หรือพิมพ์ เพื่อให้สามารถช่วยได้ทันท่วงที โดยข้อมูลที่ต้องแจ้งได้แก่ จำนวนผู้โดยสารที่ติดกี่คน มีผู้หมดสติหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้แจ้งด้วยว่าใช้ลิฟท์ลง หรือขึ้นจากชั้นไหน หากทราบชั้นที่อยู่ในขณะนั้นควรแจ้งด้วย
 • ใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์
  นอกจากโทรศัพท์จะสามารถช่วยติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้แล้ว
  ยังสามารถใช้เพื่อสร้างแสงสว่างในกรณีที่ลิฟท์ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง หรือระบบไฟฟ้าเสีย อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อขอความช่วยเหลือได้อีกด้วย โดยให้ส่องแสงจากโทรศัพท์ไปทางประตูลิฟท์ เพื่อให้คนภายนอกรับรู้
 • ไม่นั่ง หรือนอน
  ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในลิฟท์โดยสาร ห้ามนั่งหรือนอนโดยเด็ดขาด เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่หายใจออกมาจะลงสู่ที่ต่ำ ส่วนก๊าซออกซิเจนจะลอยขึ้นที่สูง ดังนั้นหากนั่ง หรือนอนจะทำให้ร่างกายได้รับการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ในจำนวนที่มากเกินไป จนทำให้เกิดอาการหน้ามืด มึนหัว วิงเวียนศรีษะ และหมดสติได้ โดยแนะนำให้ยืนยืนเกาะราวลิฟท์ หรือยืนให้หลังพิงผนังของลิฟท์
 • พยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุด
  หลังจากขอความช่วยเหลือจากภายนอกเสร็จแล้ว ให้พยายามอดทนรอความช่วยเหลือให้มากที่สุด โดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายบ่อย หรือให้เคลื่อนไหวร่างกายให้น้อย ควรอยู่เฉย ๆ นิ่ง ๆ ไม่พูดหรือพูดให้น้อย หายใจอย่างช้า ๆ เป็นต้น
 • ควรสวมเสื้อผ้าให้น้อยชิ้นที่สุด
  หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายในลิฟท์โดยสาร ควรสังเกตตัวเองว่าใส่เสื้อผ้าหนา ๆ หรือใส่เสื้อผ้าหลายชั้นอยู่หรือไม่ หากใส่เสื้อผ้าหลายชั้นควรถอดออกให้เหลือน้อยชิ้นที่สุด เนื่องจากหากใส่เสื้อผ้าหลายชั้นหรือใส่เสื้อผ้าที่หนาจะทำให้ร่างกายเกิดอาการร้อนอบอ้าว จนต้องหายใจเยอะ ๆ ซึ่งการติดอยู่ในลิฟท์ ควรจะเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด และควรหายใจอย่างช้า ๆ

แม้ว่าในปัจจุบันอัตราการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภายในลิฟท์โดยสารจะลดลง ด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัจจุบัน ระบบความปลอดภัย และระบบฉุกเฉินของลิฟท์โดยสารมีความรัดกุมมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเลย ดังนั้นเราควรจะรู้ว่าการใช้ลิฟท์โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

เพื่อให้สามารถรับมือกับสกาสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้สามารถเอาตัวรอด ไม่หมดสติอยู่ในลิฟท์ จนอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด เรายินดีให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง และตรวจเช็คสภาพลิฟท์ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ โดยเรามีลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา พร้อมจัดจำหน่ายครบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ รวมถึงบริการซ่อมลิฟท์ ตรวจเช็กสภาพลิฟท์ และปรับปรุงลิฟท์ให้เหมือนใหม่ หากสนใจสามารถปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาจากเราได้ตลอดเวลา

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line
Read More
หลักการออกแบบลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน สำหรับผู้พิการ

หลักการออกแบบลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน สำหรับผู้พิการ

หลักการออกแบบลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน สำหรับผู้พิการ

เรียนรู้หลักการออกแบบลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) สำหรับผู้พิการอย่างปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับในประเทศไทยของเรา ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ อาจจะฟังดูใหม่อยู่ เพราะการติดลิฟต์บ้านมีข้อจำกัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณ หรือพื้นที่ในการติดตั้ง แต่รู้ไหมว่าลิฟต์บ้านสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้ผู้คนเหล่านี้ รวมถึงตัวเรา สามารถดำเนินชีวิตประจำวันภายในบ้านได้ง่ายดาย และปลอดภัยมากขึ้น ในวันนี้ บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด (JK ELEVATOR) เราจะมาแนะนำหลักการออกแบบลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) สำหรับผู้พิการ

หลักการออกแบบลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ อย่างปลอดภัย

ในหัวข้อนี้ เราจะมาพูดถึงหลักการออกแบบส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ ภายในลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home lift) สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ ว่าควรมีหลักการออกแบบอย่างไรให้มีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ดังนี้

 • พื้นที่โถงหน้าลิฟต์บ้าน
  ในการออกแบบพื้นที่โถงหน้าลิฟท์ ควรมีการออกแบบป้ายแสดงหมายเลขชั้นติดในตำแหน่งที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งไม่มีอุปสรรค หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ขวางพื้นที่ทางเข้า-ออกของลิฟท์โดยสาร โดยควรมีพื้นที่ประตูควรกว้างเพียงพอสำหรับผู้โดยสารเป็นพื้นที่อย่างน้อย 1.5 x 1.5 เมตร ซึ่งควรเว้นว่างพื้นที่ เพื่อรองรับสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการที่สามารถเดินเข้าออกได้อย่างสะดวก
 • กลางตัวลิฟท์โดยสาร
  ตัวลิฟท์ควรมีพื้นที่ความสูงอย่างน้อย 2.3 เมตร สำหรับรองรับผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก พร้อมระบบควบคุมลิฟท์ที่มีตำแหน่งเหมาะสม ที่ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ สามารถควบคุมได้เอง และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • ประตูลิฟท์โดยสาร
  ในการออกแบบดีไซน์ของสีประตูลิฟท์ ควรมีการออกแบบให้สีประตูลิฟท์โดยสารตัดกับสีบริเวณรอบ ๆ ของตัวลิฟท์ เพื่อให้สามารถสังเกต และมองเห็นได้อย่าง โดยช่องประตูลิฟท์โดยสาร ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. พร้อมระบบป้องกันไม่ให้ประตูลิฟท์หนีบผู้โดยสาร ซึ่งถ้าหากเป็นลิฟท์ระหว่างสองชั้น อาจมีการทำประตูสองด้านตรงข้ามกันได้ เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้รถเข็นวีลแชร์ สามารถเข็นออกได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องคอยกลับรถภายในลิฟท์เมื่อต้องการออก และประตูลิฟท์โดยสาร ควรมีการติดสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดเอาไว้ที่ช่องประตูด้านนอกลิฟท์ด้วย เพื่อเป็นการแสดงออกว่า ลิฟท์ตัวนี้ผู้โดยสารคนชรา และผู้พิการ สามารถใช้งานได้
 • ภายในลิฟท์โดยสาร
  ไม่ควรติดกระจกเอาไว้ เนื่องจากอาจทำให้ผู้ที่มีอุปสรรคด้านการมองเห็นเกิดความสับสนเมื่อเข้าใช้งานได้
 • ราวจับภายในลิฟท์
  ราวจับภายในลิฟท์โดยสาร ควรมีลักษณะที่ทำจากวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ลื่น และไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน และควรมีลักษณะกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 ซม. แต่ไม่เกิน 4 ซม. สูงจากพื้นประมาณ 80 – 90 ซม.
 • ปุ่มกดภายในลิฟท์โดยสาร
  การออกแบบป้ายสัญลักษณ์ และปุ่มกดภายในลิฟท์โดยสาร ควรใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และง่ายต่อการมองเห็น และการอ่าน ซึ่งมีการกำหนดให้มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ทุกปุ่มสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ปุ่มกดที่อยู่ล่างสุด ควรอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 ซม. และปุ่มกดบนสุดไม่ควรสูงจากพื้นเกินกว่า 1.2 เมตร ห่างจากมุมภายในลิฟท์ไม่น้อยกว่า 40 ซม.ทั้งนี้ ปุ่มฉุกเฉินควรจัดให้อยู่บริเวณล่างสุด เพื่อให้ง่ายต่อการกดใช้งานมากที่สุด ซึ่งควรเช็กสภาพการใช้งานอย่างละเอียดทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อกดปุ่มฉุกเฉินแล้วต้องมีเสียงดัง และมีแสงบอกสถานะ โดยในกรณีที่ลิฟท์โดยสารขัดข้อง จะต้องมีทั้งเสียง และแสงไฟเตือนภัยกะพริบสีแดง เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยิน และมองเห็นทราบว่ามีไฟสัญญาณติด และทำให้ผู้คนข้างนอกรับทราบว่าลิฟท์โดยสารขัดข้อง และทำการช่วยเหลือต่อไป
 • โทรศัพท์ภายในลิฟท์โดยสาร
  โทรศัพท์สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟท์โดยสาร ควรอยู่ในบริเวณด้านล่างที่อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 ซม. แต่ไม่เกิน 120 ซม. และต้องมีอักษรเบรลล์บอกบนแผงควบคุมโทรศัพท์ พร้อมแสง และเสียงที่สามารถชี้แจงข้อมูลภายใน และนอกลิฟท์โดยสารได้
 • พื้นผิวสัมผัสภายในลิฟท์โดยสาร
  พื้นผิวควรมีคุณสมบัติในการป้องกันความลื่นได้ดี และส่วนอื่นของลิฟท์โดยสารไม่ควรประกอบจากวัสดุที่สามารถสะท้อนแสงได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสน และสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้โดยสาร

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับความรู้ดี ๆ อย่างหลักการออกแบบลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ เรานำมาฝากกันในวันนี้ หลาย ๆ ท่านคงจะเล็งเห็นความสำคัญของลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home lift) มากขึ้น ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับใครที่กำลังสับสนเกี่ยวกับการเลือกติดตั้งงานระบบลิฟท์ ว่าบ้านของเราสามารถติดได้หรือไม่ หรือมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง ให้ บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด (JK ELEVATOR) ดูแลงานด้านลิฟท์ให้กับคุณ เรายินดีให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมลิฟท์ บำรุงรักษาลิฟต์ และบริการปรับปรุงลิฟท์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) หรือลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด มาพร้อมประสบการณ์กว่า 20 ปี เพื่อให้กลับมาพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line
Read More

อย่าประมาท! ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ต้องหมั่นดูแล ทำความสะอาด

อย่าประมาท! ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ต้องหมั่นดูแล ทำความสะอาด

เคล็ดลับในการดูแลทำความสะอาดลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร เพื่อใช้งานอย่างยาวนาน และปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ หรือสิ่งใด ๆ ก็ล้วนต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาทั้งด้านการใช้งาน และทำความสะอาด เพื่อให้มีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร เองก็เช่นกัน อุปกรณ์เหล่านี้ควรมีการดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถมั่นใจในความปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้งาน ในวันนี้ บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด (JK ELEVATOR) เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ให้มากขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไร และมีเคล็ดลับในการทำความสะอาดอย่างไรบ้าง ไปดูกัน!

ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดเวลาในการขนส่งสิ่งของ

ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย ทำให้อุตสาหกรรมลิฟท์ทั่วโลกเติบโต และมีรูปแบบของลิฟท์ใหม่ ๆ ออกมามากมาย เช่น ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหารที่มีขนาดเล็ก และประหยัดพลังงานมากขึ้น ทำงานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรอกในการดึง หรือผ่อนสายเคเบิลที่ยึดกับห้องโดยสาร พร้อมระบบความปลอดภัยอีกหลากหลายชั้น เพื่อให้มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการใช้งาน ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร เหมาะกับการใช้งานเป็นลิฟท์ขนของ สร้างความสะดวกสบายในการขนส่งเอกสาร อาหาร แทนการแบกขึ้นไปบนอาคารหลายชั้น เป็นลิฟท์ขนาดเล็กที่ประหยัดพลังงาน ขนของได้ตั้งแต่ขนาด 50-500 กิโลกรัม ทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • Floor Type (ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ประตูเสมอพื้น)
  เป็นลิฟท์ขนาดเล็กสำหรับส่งเอกสาร หรืออาหารที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100-400 กิโลกรัม เหมาะสำหรับโรงงาน หรือสำนักงานที่ต้องใช้รถเลื่อน หรือถาดเลื่อนสำหรับส่งของที่มีน้ำหนักมาก เพิ่มความสะดวก และปลอดภัยให้กับการขนส่ง เหมาะสำหรับใช้งานในออฟฟิศ บ้าน โรงงาน หรือโกดัง
 • Table Type (ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ความสูงประตูเสมอเอว)
  เป็นลิฟท์ขนาดเล็กสำหรับส่งเอกสาร หรืออาหารที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 50-200 กิโลกรัม เป็นรูปแบบที่เห็นได้บ่อย ๆ ตามโรงแรม ออกแบบให้อยู่ในผนังคล้ายกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เหมาะกับใช้ในบ้านพักอาศัย หรือตามโรงแรมหรูต่าง ๆ

ควรทำความสะอาดลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหารบ่อยแค่ไหน ข้อดีของการทำความสะอาดมีอะไรบ้าง?

การทำความสะอาดลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหารนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงสุขอนามัยของผู้ใช้งานเมื่อต้องขนส่งประเภทอาหาร ที่อาจทำให้ตัวลิฟท์สกปรกได้ง่ายอีกด้วย ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ก็เหมือนกับเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ในบ้าน เราควรทำความสะอาดภายในลิฟท์เป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจับ หรือเกิดคราบสกปรกใด ๆ ซึ่งเราควรทำเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

วิธีทำความสะอาดลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหารเบื้องต้นด้วยตนเอง

สำหรับการทำความสะอาดลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหารด้วยตนเอง จะเป็นการเน้นทำความสะอาดภายในของลิฟท์ที่ไม่ได้กลไลต่าง ๆ ภายในมาเกี่ยวข้อง โดยการทำความสะอาดแต่ละส่วน มีวิธีทำความสะอาด ดังนี้

 • ภายในตัวลิฟท์ และประตูบานใน : เช็ดและปัดฝุ่นด้วยผ้าแห้ง หากเป็นประตูแบบสเตนเลส ให้ใช้น้ำมันพาราฟินท์ในการทำความสะอาด
 • แผงปุ่มกด : เช็ด และปัดฝุ่นด้วยผ้าแห้ง
 • พื้นของลิฟท์ : กวาดสิ่งสกปรก และเศษผงต่าง ๆ ออก จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดพื้นให้สะอาด
 • ร่องธรณีประตู : ใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดร่องประตู
 • บานประตู : เช็ดด้วยผ้าแห้งให้สะอาด

ในส่วนของพื้นที่อื่น ๆ ที่ควรจำเป็นต้องทำความสะอาด และตรวจเช็กสภาพ ขอแนะนำให้เลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการดูแลรักษา และซ่อมลิฟท์จาก บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด (JK ELEVATOR) ผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟท์ทุกชนิด ให้บริการตรวจเช็กทั้งรูปแบบรายเดือน และรายปีแบบครบวงจร ดูแลโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการตรวจเช็กลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ทุก 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน โดยในระหว่างการตรวจสอบการใช้งาน หากพบปัญหา ทีมช่างพร้อมดูแล และเข้าซ่อมแซมได้ทันที ภายใน 24 ชม. ไม่ต้องรอนานให้เกิดความกังวล พร้อมให้คำปรึกษาด้านงานระบบลิฟท์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ลิฟท์อาคาร หรือลิฟท์ประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ลิฟท์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับความรู้เรื่องการดูแลทำความสะอาดของลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นลิฟท์ขนของที่มีข้อดีหลากหลาย และเหมาะกับการใช้งานในหลายสถานที่มาก ๆ สำหรับคนที่กำลังมองหาบริการออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายลิฟท์ บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด (JK ELEVATOR) ยินดีให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมลิฟท์ บำรุงรักษาลิฟต์ และบริการปรับปรุงลิฟท์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) หรือลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด มาพร้อมประสบการณ์กว่า 20 ปี เพื่อให้กลับมาพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line
Read More
ลิฟท์ส่งของ

แนวทางการซ่อมลิฟท์ และการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ

แนวทางการซ่อมลิฟท์ และการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ

แนวทางการซ่อมลิฟท์ แลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน!

การซ่อมลิฟท์ และบำรุงรักษาลิฟท์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลิฟท์สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดการใช้งาน โดยเฉพาะลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ที่อาจจะมีข้อแนะนำสำหรับการซ่อมลิฟท์ และการดูแลที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีการให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากลิฟต์ประเภทนี้เป็นลิฟต์ที่มีการใช้งานเฉพาะด้าน ซึ่งต้องมีการรองรับน้ำหนักของการโดยสารต่อครั้งที่ค่อนข้างมาก ซึ่งหากลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของมีการขัดข้อง หรือมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ตามมาได้ เราจึงควรมีการตรวจเช็ค และตรวจสอบความผิดปกติทางกายภาพของตัวลิฟต์อยู่เสมอเป็นประจำ รวมถึงความผิดปกติในขณะใช้งานร่วมด้วย เพื่อประเมินความเสี่ยง และคาดคะเนความเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัญที่พบได้ เพื่อทำการประสานงานแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาซ่อมแซมต่อไป

รวมทั้งควรมีการทำความสะอาดบริเวณห้องโดยสารลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟต์บ้าน (Home Lift) อยู่เสมอ นอกจากเรื่องของความสวยงามของลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของแล้ว ยังรวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดเครื่องจักร รางนำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น และสิ่งสกปรกซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ระบบการทำงานของลิฟต์เกิดการขัดข้องได้ และควรมีการตรวจเช็คสายพาน และประตูของลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟต์บ้าน (Home Lift) อยู่เสมอ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ลิฟต์สามารถบรรทุก และเคลื่อนที่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือระบบเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากอีกส่วนหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสัญญาณสำคัญที่ใช้แจ้งเตือนความผิดปกติของอุปกรณ์ลิฟต์ หรือมีเหตุด่วนเหตุร้ายที่มีความฉุกเฉินต่อชีวิต และทรัพย์สิน หากเซ็นเซอร์มีการทำงานที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นจะทำให้ระบบความปลอดภัยไม่ทำงานทำให้สิ่งที่บรรทุกมากับลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ได้รับความเสียหายได้ รวมไปถึงการตรวจสอบเครื่องหมายความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ป้ายแจ้งเตือน เส้นทางหนีไฟ เป็นต้น และมีการทบทวนฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความพร้อมต่อทุกเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมไปถึงการใช้ และการดูแลลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟต์บ้าน (Home Lift)

สิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกใช้ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน!

ในการเลือกใช้ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ของปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือความต้องการ และลักษณะการใช้งาน เพื่อให้ตอบโจทย์ในการเลือกลิฟท์ โดยพิจารณาปัจจัยที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้

การเลือกลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้งานได้สูงสุด และยังจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย และรักษาความปลอดภัยได้ดี

ผู้เชี่ยวชาญงานด้านลิฟท์ บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด (JK ELEVATOR) ยินดีให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมลิฟท์ และบำรุงรักษาลิฟต์ทุกประเภท รวมถึงมีการจำหน่ายอะไหล่ลิฟท์ ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) หรือลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด มาพร้อมประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้คุณสามารถไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง การดูแลบำรุงรักษา การซ่อมแซม บริการตรวจเช็คทั้งรูปแบบรายเดือน และรายปีแบบครบวงจร เพื่อให้กลับมาพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line
Read More
ลิฟท์ในบ้าน

ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) เทคโนโลยีที่ทำให้บ้านของคุณเป็นบ้านยุคใหม่!

ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) เทคโนโลยีที่ทำให้บ้านของคุณเป็นบ้านยุคใหม่!

อัพเกรดที่พักด้วยลิฟท์ในบ้าน (Home lift) เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกที่ดีต่อใจ ถูกใจทุกวัยในครอบครัว!

การเลือกลิฟต์บ้าน (Home lift) ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการตัดสินใจติดตั้งลิฟท์ในบ้าน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้ใช้งานในครัวเรือน จึงควรพิจารณาเลือกตัวลิฟต์บ้านให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และจำนวนสมาชิกของบ้านให้มากที่สุด ทั้งในเรื่องของที่ตั้งตัวลิฟต์ ซึ่งควรจะต้องมีความสอดคล้องกับพื้นที่ตัวบ้าน สามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัว เช่น จำนวนสมาชิกที่ใช้ หรือความต้องการของผู้พิการ และผู้สูงอายุ จึงควรเลือกติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home lift) ที่มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน สามารถดูแลรักษาได้ง่าย และมีราคาที่ย่อมเยาเข้าถึงได้ง่าย

ทำไมจึงควรมีลิฟท์ในบ้าน? ประโยชน์ที่คุณอาจเผลอมองข้ามไป

ลิฟต์บ้าน (Home lift) หรือลิฟท์ในบ้านนั้นมีประโยชน์ที่หลากหลายที่ไม่เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายต่อการย้ายของ หรือการเดินทางขึ้นลงแต่เพียงเท่านั้น แต่ลิฟต์บ้าน ยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวอย่างที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึงข้อดีของลิฟต์บ้านเหล่านี้มาก่อน อาทิเช่น

 1. ช่วยประหยัดเวลา
  แน่นอนว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต การมีบางสิ่งมาอย่างที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมของคุณมีความรวดเร็ว คล่องตัว และใช้เวลาสั้นที่สุด โดยเฉพาะลิฟต์บ้าน (Home lift) หรือลิฟท์ในบ้านที่ช่วยให้การขนย้ายของ และขนส่งคนไปตามชั้นต่าง ๆ ภายในบ้านทำได้ง่ายดายขึ้น และใช้เวลาเพียงไม่นาน ทำให้เหลือเวลาไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลาการเดินทางขึ้นลงทางระหว่างชั้นของตัวบ้านได้เป็นอย่างดี
 2. เพิ่มความปลอดภัย
  สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายร่างกาย ลิฟต์บ้าน (Home lift) หรือลิฟท์ในบ้านถือเป็นส่วนช่วยที่สำคัญมาก ทั้งในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากการลื่นตกจากที่สูง หรือการบาดเจ็บในขณะเดินขึ้นลงบันไดได้ อีกทั้งยังช่วยถนอมข้อต่อ และกระดูก ลดแรงกระแทรกที่เกิดจากการรับน้ำหนักของผู้สูงอายุในครอบครัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเป็นอิสระให้กับสมาชิกในบ้านบางท่านที่มีสภาวะเป็นผู้พิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางกายให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย
 3. ประหยัดพื้นที่
  หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าลิฟต์บ้าน (Home lift) หรือลิฟท์ในบ้านบางประเภทใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากสามารถออกแบบลิฟต์ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่บ้านได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด และเหมาะแก่การขนส่งเคลื่อนย้ายได้สะดวก ถือว่าตอบโจทย์เหล่าครอบครัวที่กำลังมองหาลิฟต์บ้านในพื้นที่บ้านขนาดเล็กอย่างลงตัว

สำหรับการติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home lift) ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกภายในบ้าน ซึ่งเป็นตัวช่วยที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบ้าน และอสังหาริมทรัพย์ได้มากกว่าบ้านปกติที่ไม่ได้มีลิฟท์ในบ้าน ทำให้บ้านมีความน่าสนใจ และมีราคาในการปล่อยเช่าได้ในราคาที่สูงมากขึ้น

การดูแลรักษาลิฟท์ในบ้านที่ถูกต้องแบบฉบับช่างมืออาชีพ

การดูแลรักษาลิฟต์บ้าน (Home lift) อย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานลิฟต์ทุกคน ที่จะต้องดูแลรักษาลิฟท์ในบ้านให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามระยะเวลาการใช้งานที่ควรจะเป็น โดยหมั่นทำการตรวจสอบลิฟต์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ และต่อเนื่อง เพื่อมองหาถึงความผิดปกติ หรือส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าของตัวลิฟต์บ้าน ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเบรก ระบบสัญญาณต่าง ๆ รวมทั้งระดับความชื้นภายในห้องโดยสารตัวลิฟต์บ้านให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามมาตรฐาน

ในเรื่องของความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สมาชิกภายในบ้านต้องดูแล เพื่อป้องกันฝุ่น และสิ่งสกปรกที่เข้ามาสร้างความเสียให้กับตัวลิฟต์บ้าน ทำให้ลิฟต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก อีกทั้งยังเป็นการลดทอนความสะอาดสวยงามของตัวลิฟต์ลงอีกด้วย นอกจากนี้ควรมีการตรวจเช็คสภาพตัวลิฟต์บ้าน และระบบปฏิบัติการอย่างละเอียดตามรอบการใช้งาน โดยเฉพาะสายลิฟต์ที่ต้องทำการตรวจสอบความแน่นหนา หรือทำการเปลี่ยนโดยทันทีที่มีสัญญาณของการสึกหรอเกิดขึ้น เพื่อให้การบรรทุกขึ้นลงของตัวลิฟต์บ้านเป็นไปตามปกติไม่มีเหตุผิดปกติขัดข้อง

หากพบปัญหา หรือไม่แน่ใจเรื่องการดูแลรักษา ควรทำการติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือศูนย์บริการของผู้ผลิต และศึกษาเงื่อนไขการรับประกัน และปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามที่ระบุ การดูแลรักษาลิฟต์บ้านเป็นประจำจะช่วยในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และยืนยันว่าลิฟต์ของคุณยังทำงานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด (JK ELEVATOR) คือผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบริการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมลิฟท์ และบำรุงรักษาลิฟต์ทุกประเภท รวมถึงมีการจำหน่ายอะไหล่ลิฟท์ ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟต์บ้าน (Home Lift) หรือลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา บริการตรวจเช็คทั้งรูปแบบรายเดือน และรายปีแบบครบวงจร ให้คุณสามารถไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง การดูแลบำรุงรักษา การซ่อมแซม เพื่อให้กลับมาพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด มาพร้อมประสบการณ์กว่า 20 ปี

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line
Read More
ลิฟต์บ้าน

จะติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) ทั้งที ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

จะติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) ทั้งที ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

อยากติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) ผู้ให้บริการสำคัญอย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างต้องพิจารณา?

ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนส่งที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนั้น เป็นลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับขนของ หรือผู้คนตามชั้นต่าง ๆ ในอาคาร หรือในห้างสรรพสินค้า ซึ่งในปัจจุบันลิฟต์บ้าน (Home Lift) ก็ได้กลายมาเป็นตัวเลือกของหลาย ๆ คน ที่ต้องการติดตั้งลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) เพื่อความสะดวกสบายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะบ้านที่มีขนาดใหญ่ และมีหลายชั้น ก็จะช่วยให้การพักอาศัยในบ้านสะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวตามวัยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอย่างมาก ทั้งยังมีราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิด สำหรับใครที่มีความจำเป็น หรือมีความต้องการที่จะติดตั้งลิฟท์ในบ้าน ก่อนจะมีลิฟต์บ้านนั้น ควรรู้ถึงปัจจัยในการพิจารณาก่อนว่าจะเลือกติดตั้งลิฟต์บ้าน ต้องดูอะไรบ้าง และควรเลือกผู้ให้บริการอย่างไร เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

5 ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ก่อนการติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) ให้ปลอดภัย

 1. พื้นที่สำหรับลิฟต์บ้าน
  พื้นที่เป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับลิฟต์บ้าน (Home Lift) หลายตัว แม้ว่าจะไม่ได้มีขนาดใหญ่อย่างลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ส่งของ แต่ก่อนจะทำการติดตั้งก็ควรวางแผน และเตรียมพื้นที่ว่างให้เหมาะสมกับขนาดของลิฟท์ด้วย เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวก โดยแนะนำให้วางแผนตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งลิฟท์ในบ้านที่ดีนั้น ควรประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และสะดวกในการใช้งาน รวมถึงมีความปลอดภัยด้วย

 2. วัตถุประสงค์ในการใช้งานลิฟต์บ้าน
  อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการเลือกลิฟต์บ้าน (Home Lift) ของคุณนั้นก็คือ เหตุผลที่คุณต้องการติดตั้งลิฟท์ในบ้าน แม้ว่าลิฟต์บ้านจะทำให้สะดวกสบาย และปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายระหว่างชั้นต่าง ๆ ในบ้านของคุณ แต่วัตถุประสงค์เฉพาะของลิฟท์จะช่วยให้คุณเลือกขนาดได้อย่างเหมาะสมกับสถานที่ที่ติดตั้ง เช่น ต้องการติดตั้งลิฟท์ในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนชราให้ปลอดภัยจากการขึ้นลงบันได หรือบางบ้านเป็นสำนักงานภายใน ต้องการเลือกติดตั้งเพื่อให้เป็นลิฟท์โดยสาร เป็นต้น

 3. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
  การจะติดตั้งลิฟท์ในบ้านนั้น งบประมาณก็คือปัจจัยที่สำคัญ ราคาในการติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) ปัจจุบันจะเริ่มที่หลักแสนไปจนถึงหลักล้าน ขึ้นอยู่กับขนาด และน้ำหนักที่จะรองรับ ความสูงของตัวบ้าน ระบบขับเคลื่อนของลิฟต์ ความปลอดภัย ไปจนถึงดีไซน์ ซึ่งมีผลต่องบประมาณทั้งสิ้น ดังนั้น หากคุณต้องการฟังก์ชันต่าง ๆ ก็ต้องเหมาะสมกับงบประมาณที่คุณมีด้วย นอกจากนี้ การติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) ที่มีอยู่โดยทั่วไปยังมีราคาแพงกว่าการเพิ่มลิฟท์โดยสารเข้าไปในบ้านในระหว่างการก่อสร้างอีกด้วย

 4. ระยะเวลาในการติดตั้ง
  ประเภทของลิฟท์โดยสารที่คุณเลือก จำนวนชั้นที่คุณต้องการเข้าถึง และไม่ว่าคุณกำลังสร้างลิฟต์บ้าน (Home Lift) ขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงบ้านที่มีอยู่เดิมของคุณก็ตาม จะส่งผลต่อเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ซึ่งเวลาสำหรับการติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) มีตั้งแต่สองสัปดาห์ไปจนถึงแปดสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับประเภทของลิฟท์ และวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณด้วย เพราะฉะนั้น ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนทำการติดตั้ง ว่าลิฟท์ที่คุณต้องการเพิ่มเข้ามาในตัวบ้านนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการติดตั้ง เพื่อให้เหมาะสมทั้งในเรื่องของงบประมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยที่คุณจะได้รับ

 5. เลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญสูง
  นอกจากปัจจัยดังกล่าวในการพิจารณาเพื่อติดตั้งลิฟต์บ้าน (Home Lift) ของคุณแล้วนั้น การเลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะไม่เพียงแต่จะได้งานที่ดีมีคุณภาพเท่านั้น แต่การดูแลตั้งแต่การให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนการดูแลหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมลิฟท์ หรือบำรุงรักษาลิฟท์ในบ้านให้มีความทันสมัย และปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น การจะเลือกใช้บริการติดตั้งลิฟท์ในบ้าน ควรคำนึงถึงผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง เพื่อมั่นใจได้ได้คุณภาพ และการบริการที่จะได้รับ ให้คุณได้สบายใจว่าลิฟต์บ้านของคุณจะมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด

บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด (JK ELEVATOR) คือผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ซ่อมลิฟท์ และบำรุงรักษาลิฟต์ทุกประเภท รวมถึงมีการจำหน่ายอะไหล่ลิฟท์ โดยเรามีลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา บริการตรวจเช็คทั้งรูปแบบรายเดือน และรายปีแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด มาพร้อมประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้คุณสามารถไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง การดูแลบำรุงรักษา การซ่อมแซม เพื่อให้กลับมาพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงให้บริการตกแต่ง และปรับปรุงลิฟต์เก่าให้กลายเป็นระบบลิฟท์ใหม่ที่มีความทันสมัย และดีไซน์สวยงามมากยิ่งขึ้น ทั้งยังรับจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ลิฟท์ และบันไดเลื่อนที่ได้คุณภาพ ได้มาตรฐาน

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line
Read More
ซ่อมลิฟท์

เทคนิคการเลือกใช้บริษัทซ่อมลิฟท์อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการเลือกใช้บริษัทซ่อมลิฟท์อย่างมืออาชีพ

5 เทคนิคการเลือกบริษัทซ่อมลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหารอย่างมืออาชีพ

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าพวกเราทุกคนจะเคยชินกับการใช้ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home Lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหารกันหมดแล้ว แต่ต้องไม่ลืมว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องจักรที่จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งเป็นอย่างดี และต้องได้รับการตรวจสอบพร้อมซ่อมบำรุงอย่างเคร่งครัดเป็นประจำด้วย เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาเมื่อไร และถ้ารอจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา นั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่คนจะได้รับบาดเจ็บแล้ว ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคนคนนั้นอาจจะต้องสูญเสียอวัยวะ หรือชีวิตไปเลยก็ได้ ดังนั้นเมื่ออาคาร หรือพื้นที่ต่าง ๆ ทำการติดตั้งลิฟท์เรียบร้อยแล้ว ความสำคัญลำดับต่อไปที่ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เสมอ ก็คือการมองหาบริษัทดูแล และซ่อมลิฟท์ที่มีคุณภาพไว้คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยในทันที ดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาแนะนำ 5 เทคนิคการเลือกบริษัทซ่อมลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหารมืออาชีพ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อช่วยคัดกรองให้ทุกคนสามารถเลือกบริษัทซ่อมลิฟท์ได้อย่างมีคุณภาพ ไร้ความกังวล

 1. ค้นคว้าข้อมูลของบริษัทซ่อมลิฟท์ให้แน่น และลิตส์รายชื่อเอาไว้ในมากกว่าหนึ่งแห่ง
  ไม่ว่าทุกคนจะตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการใด ๆ ก็ตาม เชื่อว่าขั้นตอนแรกที่ทุกคนต้องทำแน่นอน ก็คือการตรวจสอบข้อมูลของร้านค้า หรือบริษัทที่เราสนใจ ว่าในวงการนั้น ๆ มีบริษัทไหนบ้างที่มีชื่อเสียงในด้านที่เราต้องการ แล้วบริษัทที่เราเล็งไว้มีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่งหรือไม่ หน้าเว็บไซต์เป็นอย่างไร และมีคำวิจารณ์แบบไหนจากลูกค้าคนอื่น ๆ บ้าง เพื่อเป็นการประเมินในขั้นต้นว่าสมควรใช้บริการหรือไม่ ซึ่งหลังจากที่ทุกคนลองค้นคว้า และตรวจสอบข้อมูลของบริษัทซ่อมลิฟท์จากหลาย ๆ แหล่งแล้ว เราขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งปักใจไว้ที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งในทันที แต่ควรลิสต์รายชื่อไว้สัก 5 – 10 ชื่อ เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบในขั้นอื่น ๆ ต่อไป เพราะจะช่วยให้เราได้ตัวเลือกที่ดีต่อความต้องการของเรามากที่สุด

 2. ประเมินเรื่องประสบการณ์และความชำนาญของบริษัทซ่อมลิฟท์
  เทคนิคข้อต่อมานั้นถือว่าต่อเนื่องมาจากเทคนิคข้อแรกเลย นั่นก็คือการพิจารณาในส่วนของประสบการณ์ และฝีมือการทำงาน โดยหลังจากที่ทุกคนเลือกบริษัทที่ถูกใจมาได้จำนวนหนึ่งแล้ว เราก็ต้องเริ่มตัดออกไปทีละแห่งจนกว่าจะเหลือบริษัทซ่อมลิฟท์ที่มีบริการตรงใจมากที่สุด ซึ่งประสบการณ์ทำงานของแต่ละบริษัทนับว่าเป็นหัวข้อวัดกึ๋นกันเลยทีเดียว เพราะยิ่งมีประสบการณ์มากก็ยิ่งมีความน่าเชื่อถือมาก เนื่องจากการดำเนินกิจการมาได้อย่างยาวนาน แปลว่าต้องมีลูกค้าตลอด และมีช่างที่มีฝีมืออยู่มาก ถึงได้รับการไว้วางใจ และใช้บริการมากขนาดนี้ ดังนั้นการเลือกจากประสบการณ์การทำงาน ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่มีประสบการณ์น้อยจะไม่ดีไปเสียหมด เพียงแต่เราอาจจะต้องพิจารณาให้รอบด้านมากขึ้นกว่าเจ้าที่มีประสบการณ์เท่านั้นเอง

 3. สังเกตจากรูปแบบของบริการซ่อมลิฟท์ว่าตอบโจทย์ของเราหรือไม่
  อีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้แน่นอน คือพิจารณาจากแผนการทำงานที่บริษัทซ่อมลิฟท์แต่ละแห่งนำเสนอ เช่น บางบริษัทอาจจะชูจุดเด่นว่าบริษัทของพวกเขานั้นให้มากกว่าการซ่อมแซม เพราะมีบริการตรวจเช็กรายเดือน และรายปีให้เลือก หรือบางแห่งอาจจะเสนอว่าพวกเขามีทีมช่างประจำที่พร้อมดำเนินการซ่อมแซมให้ในทันทีเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายแบบไม่จำเป็นต้องรอนาน และบางแห่งก็อาจจะนำเสนอถึงขั้นมีบริการปรับปรุงลิฟท์ให้ดีเหมือนใหม่ที่เหนือกว่าการซ่อมแซมตามปกติให้เราเลือกใช้บริการอีกด้วย แน่นอนว่าทุกอย่างล้วนเต็มไปด้วยข้อดี แต่เราก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกทีว่าสถานที่ของเราอยากได้บริการแบบไหนมากกว่า หรือถ้ามีบริษัทไหนที่พร้อมให้บริการทั้งหมดแบบครบถ้วน ก็ลิสต์เอาไว้เป็นอันดับต้น ๆ ได้เลย

 4. ขอใบเสนอราคาซ่อมลิฟท์ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่เหมาะสมที่สุด
  นอกเหนือจากประสบการณ์ และแผนการทำงาน เรื่องงบประมาณก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาก ๆ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารวบรวมรายชื่อบริษัทซ่อมลิฟท์ที่มีบริการสูสีกัน และครอบคลุมทุกความต้องการของเราได้ครบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการขอใบเสนอราคาเพื่อนำราคาของแต่ละแห่งมาเปรียบเทียบว่าราคาลิฟท์บ้าน (Home Lift) ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร หรือลิฟท์ประเภทต่าง ๆ ของเขาเป็นอย่างไร ซึ่งนอกจากขั้นตอนนี้จะช่วยให้เราประเมินราคาได้ง่ายขึ้นแล้ว เรายังสังเกตเห็นความเป็นมืออาชีพของแต่ละบริษัทได้ง่ายขึ้นผ่านการติดต่อพูดคุยในครั้งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นมารยาทในการทำงาน ความเป็นมืออาชีพ และความพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือปรับเปลี่ยนแพ็กเกจต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของเราให้มากที่สุด หรือเรียกง่าย ๆ ว่าสังเกตความกระตือรือร้นนั่นเอง

 5. เลือกบริษัทซ่อมลิฟท์ที่ให้บริการแบบครบวงจร
  มาถึงเทคนิคข้อสุดท้าย ก็คือการเลือกบริษัทลิฟท์แบบครบวงจร กล่าวคือบริษัทนั้น ๆ ควรเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายลิฟท์ พร้อมบริการติดตั้งลิฟท์ ซ่อมบำรุง และปรับปรุงลิฟท์ในคราวเดียวกันมาตั้งแต่แรก เนื่องจากการเลือกแบบนี้ตั้งแต่ต้น จะช่วยตัดปัญหาในการหาบริษัทซ่อมลิฟท์ได้มากขึ้น เพราะเราสามารถทำสัญญาทุกอย่างได้ภายในคราวเดียว ทั้งการซื้อลิฟท์ ติดตั้งลิฟท์ ไปจนถึงการตรวจเช็ก และซ่อมแซมลิฟท์ให้กับเรา ไม่จำเป็นต้องยุ่งยาก และได้รับการดูแลยาว ๆ ไปเลย อีกทั้งการทำสัญญาแบบครบวงจรยังช่วยเพิ่มโอกาสให้เราสามารถพูดคุย และต่อรองเพื่อได้รับส่วนลด หรือโปรโมชันต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นถ้าใครเพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องการติดตั้งลิฟท์ การเลือกแบบนี้ไปเลยก็จะช่วยให้ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าใครเลือกติดตั้งกับบริษัทที่ไม่ได้ดูแลครอบคลุมเรื่องการซ่อมบำรุงไปแล้ว ก็สามารถใช้เกณฑ์นี้ในการเลือกบริษัทซ่อมลิฟท์ได้เช่นกัน เพราะบริษัทที่ทำงานครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบนี้ ย่อมการันตีถึงคุณภาพการทำงานได้ดีแน่นอน

  เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 5 เทคนิคการเลือกบริษัทซ่อมลิฟท์มืออาชีพ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ เชื่อว่าหลังจากอ่านจบแล้วทุกคนจะต้องหาบริษัทซ่อมลิฟท์ที่ตรงใจได้อย่างแน่นอน ส่วนท่านใดที่มองหาบริษัทลิฟท์แบบครบวงจร ก็ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล เพราะบริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด ของพวกเรายินดีให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่ โดยเรามีลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา และลิฟท์ประเภทอื่น ๆ พร้อมจัดจำหน่ายครบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ รวมถึงบริการซ่อมลิฟท์ ตรวจเช็กสภาพลิฟท์ และปรับปรุงลิฟท์ให้เหมือนใหม่ หากสนใจสามารถปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาจากเราได้ตลอดเวล

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line
Read More
 • 1
 • 2