การใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน

รู้จักวิธีใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปลอดภัย รับมือได้ ไม่มีเสี่ยง

ลิฟท์โดยสารถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา ช่วยให้สามารถเดินทางระหว่างอาคาร หรือชั้นของอาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยขนส่งคน ขนส่งสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะกับคนเมือง ที่มักจะต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ลิฟท์โดยสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตของคนเมือง

ปัจจุบันแม้ว่าลิฟท์โดยสารจะมีการพัฒนาไปมาก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งในด้านความสะดวกสบาย และความปลอดภัยไม่วาย ยังมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากระบบการทำงานของลิฟท์เอง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ เราก็มักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกี่ยวกับลิฟท์อยู่เสมอ ทุกวันนี้เชื่อว่าหลายคนมีความจำเป็นจะต้องใช้ลิฟท์โดยสารเป็นประจำ ดังนั้นการรู้ถึงวิธีการรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ในลิฟท์โดยสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ

โดยบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้หลายคนได้ทราบถึงวิธีรับมือเมื่อเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

การใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ปัจจุบันลิฟท์โดยสารได้เกิดพัฒนาไปมาก ทั้งเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และระบบความปลอดที่มากขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการ์ฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นการทราบถึงวิธีการใช้ลิฟท์เมื่อเกิดสถานการ์ฉุกเฉินจึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะคนที่จะต้องใช้ลิฟท์ในการโดยสารเป็นประจำ โดยการใช้ลิฟท์โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉินมีดังนี้

 • ตั้งสติให้ดี
  หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขณะใช้ลิฟท์โดยสาร สิ่งแรกเลยคืออย่าใจ หรือตระหนกจนไม่มีสติ ให้พยายามตั้งสติให้ดี โดยการหายใจเข้าออกอย่างเป็นจังหวะ ให้คิดอยู่เสมอว่าลิฟต์โดยสาร มีระบบความปลอดภัยสำรอง รวมทั้งระบบระบายอากาศ และไฟฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิฟท์โดยสาร ในยุคปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้ระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
 • รู้จักใช้ปุ่มฉุกเฉินให้เป็น
  ปุ่มฉุกเฉินภายในลิฟต์โดยสารที่อยู่บริเวณเดียวกับปุ่มที่บ่งบอกถึงชั้น มักจะอยู่ในลักษณะรูปกระดิ่ง หรือรูประฆัง เป็นปุ่มที่ใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระหว่างการใช้งานลิฟต์โดยสาร สามารถกดปุ่มดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งหากกดปุ่มนี้แล้วจะเป็นการส่งสัญญาณให้คนภายนอกรับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น
 • แจ้งคนภายนอกให้รับรู้โดยเร็วที่สุด
  แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในลิฟท์โดยสาร แต่ยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้อยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้คนภายนอกรับรู้ ให้รีบแจ้งเหตุโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการโทร หรือพิมพ์ เพื่อให้สามารถช่วยได้ทันท่วงที โดยข้อมูลที่ต้องแจ้งได้แก่ จำนวนผู้โดยสารที่ติดกี่คน มีผู้หมดสติหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้แจ้งด้วยว่าใช้ลิฟท์ลง หรือขึ้นจากชั้นไหน หากทราบชั้นที่อยู่ในขณะนั้นควรแจ้งด้วย
 • ใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์
  นอกจากโทรศัพท์จะสามารถช่วยติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้แล้ว
  ยังสามารถใช้เพื่อสร้างแสงสว่างในกรณีที่ลิฟท์ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง หรือระบบไฟฟ้าเสีย อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อขอความช่วยเหลือได้อีกด้วย โดยให้ส่องแสงจากโทรศัพท์ไปทางประตูลิฟท์ เพื่อให้คนภายนอกรับรู้
 • ไม่นั่ง หรือนอน
  ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในลิฟท์โดยสาร ห้ามนั่งหรือนอนโดยเด็ดขาด เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่หายใจออกมาจะลงสู่ที่ต่ำ ส่วนก๊าซออกซิเจนจะลอยขึ้นที่สูง ดังนั้นหากนั่ง หรือนอนจะทำให้ร่างกายได้รับการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ในจำนวนที่มากเกินไป จนทำให้เกิดอาการหน้ามืด มึนหัว วิงเวียนศรีษะ และหมดสติได้ โดยแนะนำให้ยืนยืนเกาะราวลิฟท์ หรือยืนให้หลังพิงผนังของลิฟท์
 • พยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุด
  หลังจากขอความช่วยเหลือจากภายนอกเสร็จแล้ว ให้พยายามอดทนรอความช่วยเหลือให้มากที่สุด โดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายบ่อย หรือให้เคลื่อนไหวร่างกายให้น้อย ควรอยู่เฉย ๆ นิ่ง ๆ ไม่พูดหรือพูดให้น้อย หายใจอย่างช้า ๆ เป็นต้น
 • ควรสวมเสื้อผ้าให้น้อยชิ้นที่สุด
  หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายในลิฟท์โดยสาร ควรสังเกตตัวเองว่าใส่เสื้อผ้าหนา ๆ หรือใส่เสื้อผ้าหลายชั้นอยู่หรือไม่ หากใส่เสื้อผ้าหลายชั้นควรถอดออกให้เหลือน้อยชิ้นที่สุด เนื่องจากหากใส่เสื้อผ้าหลายชั้นหรือใส่เสื้อผ้าที่หนาจะทำให้ร่างกายเกิดอาการร้อนอบอ้าว จนต้องหายใจเยอะ ๆ ซึ่งการติดอยู่ในลิฟท์ ควรจะเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด และควรหายใจอย่างช้า ๆ

แม้ว่าในปัจจุบันอัตราการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภายในลิฟท์โดยสารจะลดลง ด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัจจุบัน ระบบความปลอดภัย และระบบฉุกเฉินของลิฟท์โดยสารมีความรัดกุมมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเลย ดังนั้นเราควรจะรู้ว่าการใช้ลิฟท์โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

เพื่อให้สามารถรับมือกับสกาสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้สามารถเอาตัวรอด ไม่หมดสติอยู่ในลิฟท์ จนอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

บริษัท เจเค คอนซัลท์เซอร์วิส ซีสเต็ม จํากัด เรายินดีให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง และตรวจเช็คสภาพลิฟท์ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ โดยเรามีลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บ้าน ราคาย่อมเยา พร้อมจัดจำหน่ายครบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์โดยสาร ลิฟต์บ้าน (Home Lift) ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ รวมถึงบริการซ่อมลิฟท์ ตรวจเช็กสภาพลิฟท์ และปรับปรุงลิฟท์ให้เหมือนใหม่ หากสนใจสามารถปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาจากเราได้ตลอดเวลา

สนใจติดตั้งลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ในบ้าน (Home lift) ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์ส่งอาหาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่

โทร
ติดต่อ
line